Used Cars

Hyundai Tucson SE Nav
Year: 2017
Mileage: 30,000 km
Engine: 1.7 Diesel
Transmission: Manual
€19,950
Hyundai Tucson SE Nav
Year: 2016
Mileage: 60,000 km
Engine: 1.7 Diesel
Transmission: Manual
€18,450
Hyundai Tucson
Year: 2017
Mileage: 80,000km
Engine: 1.7 Diesel
Transmission: manual
TBA
Hyundai IX20
Year: 2015
Mileage: 50,000 miles / 80,000 km
Engine: 1.4 Diesel
Transmission: Manual
€12,950
Hyundai Tucson
Year: 2018
Mileage: 50,000 km
Engine: 1.7 Diesel
Transmission: Manual
TBA
Agree